Kapható könyvek: Zsidósors Kiskunhalason, 1956 Kiskunhalason, Kiskunhalas Helytörténeti Olvasókönyve I-II., Vári Szabó István

Oldaltérkép Fórum Impresszum

    Home

    Hírek

  Kiskunhalas    Helytörténeti    Olvasókönyv I-II.

1956 Kiskunhalason

    Zsidósors Kiskunhalason

    Vári Szabó István

Gyorsan, bátran, hűséggel

Kiskunhalasi városnéző séták

Halasi parasztverselők

Kerekegyházai reformátusok

Kunfehértó régen és ma

Egyéb publikációk

    Linkek


   
Zsidósors Kiskunhalason

Zsidósors Kiskunhalason - kisvárosi út a holokauszthoz
Recenziók, ismertetők a könyvről

    Egy kisváros nagy tragédiája.

"Ez nem csak helytörténet- vagy mártírkönyv..." (Randolph L. Braham professzor)
L'Harmattan Kiadó könyvismertetője: "A könyv egy Duna-Tisza közi város zsidó lakosságának történetét mutatja be. A zsidótörvények, majd az 1944-es zsidóellenes rendeletek az alapvető állampolgári, a gettósítás és a deportálás pedig az elemi emberi jogaitól fosztottak meg közel hétszáz kiskunhalasi polgárt. Az 1938 és 1945 közötti időszak minden mozzanatát részletesen feldolgozó kötet nem csupán a zsidók és a holokauszt történetét írja le, hanem a város gazdaság- és társadalomrajzát is bemutatja. A két szerző igen összetett képet tár elénk, hiszen az adatokat számos túlélővel készült interjú, visszaemlékezés és eddig feltáratlan dokumentum felhasználása színesíti. Ennek köszönhetően rálátásunk lesz Kiskunhalas közéletére, hagyományaira, életmódjára és a helyi a vasútállomáson lezajlott tömeggyilkosság történetére is. Sok adalékhoz juthatunk az izraeliták letelepedéséről, hitközségük megalapításáról, asszimilációjáról, dualizmus- és Horthy-kori tevékenységéről és a második világháború utáni életéről..." folytatás

A Kurrens Történelem nevű portál recenziójában a következőket írta: "A könyv előszavában Randolph L. Braham a két fiatal történész munkáját "nem csupán a kiskunhalasi helytörténetben, hanem a magyar holokausztirodalomban is megkerülhetetlen tanulmánynak" nevezte, amelynek fő erősségét az adott település illetve közösség bemutatásának alaposságán túl, éppen az országos és néhol a nemzetközi eseményekbe való beágyazottsága adja. A szerzők írásuk céljául a kiskunhalasi zsidók vészkorszakig vezető útjának bemutatását tűzték ki, de ennél jóval többet tettek. A kiskunhalasi zsidók sorsán keresztül bepillantást nyerhetünk szinte a legapróbb részletekig egy korszak embertelenségébe, amely nem egy közösséget, nem is egyetlen népcsoportot, hanem mindenkit érintett, és máig ható következményekkel jár. Éppen ezért a könyv vizsgálódása sem zárul le 1944-45-tel. Szót ejtenek még a visszatérésről, az újra beilleszkedés nehézségeiről, és - bár röviden - egészen napjainkig figyelemmel kísérik a városban betöltött szerepüket. Az időben visszafelé pedig a városban az első zsidó származású megtelepülőig nyúlnak vissza. A legtetemesebb és legrészletesebb részt természetesen a két világháború közötti és vészkorszakbeli események teszik ki, visszaemlékezésekkel illetve mélyinterjúkkal tarkítva, rengeteg képpel illusztrálva, amelyek egyben olvashatóbbá, megfoghatóbbá és emberközelibbé teszik a tanulmányt. Ami a fentiek hiányában könnyen száraz adathalmazzá válhatott volna... " folytatás


A Múlt-Kor weblap a könyvet így ismertette: "Hiánypótló munkával jelentkezett két fiatal történész, akik a L'Harmattan Kiadó gondozásában megjelent könyvükben a zsidótörvények hatását vizsgálták a kiskunhalasi zsidó közösség életén keresztül. Zsidó közösség a vészkorszakban Végső István és Simko Balázs 2000-ben, a Randolph L. Braham magyar származású New York-i professzor által irányított alapítvány ösztöndíjának elnyerésekor döntöttek a könyv megírása mellett. A kézirat 4-5 éve készült el, és a szerzők azóta további forrásgyűjtéssel gyarapították a tartalmat. A L'Harmattan Kiadó gondozásában megjelent, március óta kapható könyv mellékletekkel, életrajzi mutatóval, idegen, zsidó szavak magyarázatával segít az olvasásban. A könyv elsőlegesen a vészkorszakra koncentrál, de rengeteg információ található benne a halasi zsidók letelepedésétől, asszimilációján át, 1945 utáni életükön keresztül a mai időszakig. A műből megtudhatjuk, hogy a kiskunhalasi zsidók már a 18. század végén megkezdhették tevékenységüket a városban, 19. század elején temetőjük, imaházuk, egyesületeik voltak, 1857-ben alakult meg a hitközségük. Az egyház ortodox jellegű , de a közösség asszimilált, neológ életet élt, és a halasi zsidók jól beépültek a kereskedelmi-, pénzügyi-, gazdasági-, kulturális- és sportéletbe... " folytatásA Halasi Tükör tájékoztatott akkor és ekkor .

Z'art Kör nevű portál itt írt róla.

Halmaz weblapja beharangozta.

A Petőfi Népével beszélgettünk erről-arról.

Kultúrházban kulturáltan.
Végső István-Simko Balázs, Zsidósors Kiskunhalason - kisvárosi út a holokauszthoz. L'Harmattan, Budapest, 2007.
346 p., 23 cm
ISBN 978 963 9683 70 9
2900 Ft

Tartalomjegyzék
Rendelhető:
Libri

Bookline

L'Harmattan Kiadó

História Antik

Kapható:
Kiskunhalas minden jobb könyvesboltjában
Szerzőknél: 0630/8576077

Aukció:

Design by bfabry.